Culture News

ಜಬಲಪುರನ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದ ತಿಲಾವರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಶ್ರೀ 105 ಧರ್ಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖಣಾಪೂರ್ವ ಸಮಾಧಿಮರಣ

ಜಬಲಪುರನ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದ ತಿಲಾವರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಶ್ರೀ 105 ಧರ್ಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖಣಾಪೂರ್ವ ಸಮಾಧಿಮರಣ

Read More →

Culture News

ಆರ್ಯಿಕ ಶ್ರೀ ಅನುನಯ ಮತಿ ಮಾತಾ ಜೀ ಅವರ ಸಲೇಖನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಮೇ 24, 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಬಲಪುರದ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

ಆರ್ಯಿಕ ಶ್ರೀ ಅನುನಯ ಮತಿ ಮಾತಾ ಜೀ ಅವರ ಸಲೇಖನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಮೇ 24, 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಬಲಪುರದ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

Read More →

Culture News

ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Read More →

Culture News

ಮುನಿ ಶ್ರೀ 108 ಸಮತ್ವ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಕನಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿಮರಣವು ದಿನಾಂಕ 21 ಮೇ 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:34 ಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

ಮುನಿ ಶ್ರೀ 108 ಸಮತ್ವ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಕನಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿಮರಣವು ದಿನಾಂಕ 21 ಮೇ 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:34 ಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

Read More →

Culture News

21 ಮೇ 2023, ರೋಹಿಣಿ ವೃತ ದಿನ: ಆಚರಣೆ ಸಮಯ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

21 ಮೇ 2023, ರೋಹಿಣಿ ವೃತ ದಿನ: ಆಚರಣೆ ಸಮಯ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

Read More →
Search
Recent News