Culture News

ರತ್ನತ್ರಯ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷಾಯೋಗ ಮಂಗಳ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ 2023

ರತ್ನತ್ರಯ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷಾಯೋಗ ಮಂಗಳ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ 2023

Read More →

Culture News

19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 149 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಚರಣೆ

19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 149 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಚರಣೆ

Read More →

Culture News

ಮುರಗುಂಡಿಯ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುರಗುಂಡಿಯ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮಹೋತ್ಸವ

Read More →

Culture News

ಉದಯಪುರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಾಧ್ವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈದಿಗಳ ಅಹಿಂಸಾ ಪಠಣ

ಉದಯಪುರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಾಧ್ವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈದಿಗಳ ಅಹಿಂಸಾ ಪಠಣ

Read More →

Culture News

ಜೂನ್ 1, 2023: ನಮೋಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಲೇ 89 ವರ್ಷದ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀಪುಲ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖನ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಸಮಾಪ್ತ

ಜೂನ್ 1, 2023: ನಮೋಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಲೇ 89 ವರ್ಷದ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀಪುಲ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖನ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಸಮಾಪ್ತ

Read More →

Culture News

ಜಬಲಪುರನ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದ ತಿಲಾವರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಶ್ರೀ 105 ಧರ್ಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖಣಾಪೂರ್ವ ಸಮಾಧಿಮರಣ

ಜಬಲಪುರನ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದ ತಿಲಾವರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಶ್ರೀ 105 ಧರ್ಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಲ್ಲೇಖಣಾಪೂರ್ವ ಸಮಾಧಿಮರಣ

Read More →

Culture News

ಆರ್ಯಿಕ ಶ್ರೀ ಅನುನಯ ಮತಿ ಮಾತಾ ಜೀ ಅವರ ಸಲೇಖನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಮೇ 24, 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಬಲಪುರದ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

ಆರ್ಯಿಕ ಶ್ರೀ ಅನುನಯ ಮತಿ ಮಾತಾ ಜೀ ಅವರ ಸಲೇಖನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವು ಮೇ 24, 2023 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಬಲಪುರದ ದಯೋದಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

Read More →

Culture News

ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Read More →
Search
Recent News