Education News

ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಮರು ಓದು ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಮರು ಓದು ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

Read More →

Education News

2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

Read More →

Education News

ಸಾಗರದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಮೇ 30, 2023 ಕಡೆ ದಿನ

ಸಾಗರದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಮೇ 30, 2023 ಕಡೆ ದಿನ

Read More →

Education News

ರತ್ನಯ ಧರ್ಮ ನಗರಿ ಹಲಗಾ: ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2023

ರತ್ನಯ ಧರ್ಮ ನಗರಿ ಹಲಗಾ: ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2023

Read More →

Education News

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24: ತುಮಕೂರಿನ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಕಾಶ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24: ತುಮಕೂರಿನ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಕಾಶ

Read More →
Search
Recent News