ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಗೆಲುವು
Politics JAINISM

Posted by admin on 2023-05-13 19:43:23 |

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಗೆಲುವು

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ 77094 (48.45%) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 13015 (8.18%) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Search
Recent News
Leave a Comment:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಜೈನ ವಾಣಿ 2023